Komunikat dla członków klubu

W związku z zaplanowanym na początek lipca br. walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna, przypominamy, że wysokość składki członkowskiej za 2022 r. wynosi 12 zł miesięcznie – 144 zł na rok. Zaległe i bieżące wpłaty można dokonywać w sekretariacie klubu lub na konto bankowe nr 37 9430 1058 1000 0068 2000 0001.

Zgodnie ze Statutem członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres przekraczający trzy miesiące.

Other Articles

Leave a Reply