Nowy zarząd MZKS Unia

W dniu 2 lipca 2022 r. w świetlicy klubowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków MZKS Unia Nowa Sarzyna. W trakcie zebrania przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności klubu w 2021 roku oraz zatwierdzono bilans rachunku zysków i strat. Członkowie klubu nie udzielili absolutorium zarządowi klubu, o co wnioskowała Komisja Rewizyjna.
W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Grzegorza Węglarza, miały miejsce wybory nowych władz stowarzyszenia. Na funkcję prezesa zgłoszono dwóch kandydatów: Mariusza Michalca i Artura Zastawnego. Stosunkiem głosów 7:3 na prezesa wybrany został Mariusz Michalec. Wybrano także nowy zarząd klubu, w skład którego weszło dwóch członków: Danuta Baran i Stanisław Kiełbowicz.

Other Articles

Quo vadis Unio?

Leave a Reply