Regulamin basenu

Regulamin korzystania z basenu MZKS "Unia"

1.Basen Kąpielowy jest obiektem Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie administrowanym i zarządzanym przez MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.

2. Do korzystania z pływalni uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie pływalni.

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

4. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie osób przebywających na terenie pływalni zabrania się :

  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  • palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych poza wyznaczoną strefą,
  • wprowadzania zwierząt,
  • skakania do wody z rozbiegu, popychania i wrzucania innych osób do wody,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania basenów, miejsc do leżakowania oraz pomieszczeń sanitarnych,
  • niszczenia urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie pływalni,
  • przekraczania strefy dla nie umiejących pływać przez osoby nie posiadające tej umiejętności.
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie gdy jest wywieszona flaga czerwona lub zdjęta biała

5. Przed wejściem do wody należy obowiązkowo umyć się pod natryskiem.

6. Osoby korzystające z pływalni obowiązani są ściśle stosować się do poleceń ratowników WOPR pełniących dyżur na basenie.

7. Ratownicy WOPR są oznakowani ubiorem w kolorze pomarańczowym z emblematem „WOPR”.

8. Na terenie pływalni obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze.

9. Osoby niszczące urządzenia i wyposażenie pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

10. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy regulaminu będą usuwane z terenu basenu kąpielowego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia..

11. Za przedmioty pozostawione na terenie basenu kąpielowego Zarząd Klubu nie ponosi odpowiedzialności.

12. Oznaczenia obowiązujące na terenie pływalni:

FLAGA CZERWONA: Zakaz kąpieli
FLAGA BIAŁA: Możliwość kąpieli