Nadzwyczajne Zebranie Członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

18 sierpnia br. o godz. 16:00 (II termin godz. 16:30) w świetlicy klubowej odbedzie się Nadzwyczajne Zebranie Członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna z następującym programem:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Nadzwyczajnego Zebrania Członków MZKS UNIA Nowa Sarzyna.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej MZKS UNIA Nowa Sarzyna

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

Other Articles

Leave a Reply