Relacja z walnego zebrania członków MZKS Unia

W piątek 30 czerwca w siedzibie MZKS Unia w Nowej Sarzynie odbyło się walne zebranie członków klubu. Obecni na zebraniu członkowie zaproponowali i przegłosowali poszerzenie porządku zebrania o punkt dotyczący wyboru nowego prezesa, członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej. W odpowiedzi prezes Mariusz Michalec złożył sekretarzowi zebrania zażalenie na piśmie, w którym sprzeciwia się wyborom nowych władz w trakcie zebranie sprawozdawczego i zaznacza, że zaskarży tę decyzję członków klubu.
Po przyjęciu uchwały ws. regulaminu zebrania, sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 rok, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz uchwały zatwierdzającej bilans rachunków zysków i strat, zarządzono krótką przerwę, w trakcie której prezes, zarząd klubu i kilku członków opuściło zebranie. Po wznowieniu obrad, członkowie klubu przeprowadzili procedurę wyborów prezesa i członków zarządu. Prezesem wybrano Artura Zastawnego, a członkami zarządu zostali: Mariusz Szpila, Tomasz Borski, Mariusz Dziwota, Zbigniew Wiatr, Damian Płoszaj i Stanisław Flis. Członkami komisji rewizyjnej wybrano Marka Jędrasa, Stanisława Bednarza i Artura Błajdę. Udział w tym głosowaniu wzięło 23 członków, 8 osób opuściło zebranie w tym 3 członków zarządu i 2 członów komisji rewizyjnej.


Powyższa relacja ma charakter informacji redaktorskiej z zebrania i nie jest oficjalnym stanowiskiem, zarówno byłego, jak i nowo wybranego zarządu klubu.

Other Articles

Leave a Reply