WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW MZKS „UNIA” NOWA SARZYNA

Zaproszenie! 

Zarząd Miejsko Zakładowego Klubu Sportowego „UNIA” Nowa Sarzyna

informuje, że w dniu 30.06.2023r. (tj. PIĄTEK)

odbędzie się

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW

MZKS „UNIA” NOWA SARZYNA

Zebranie odbędzie się w gabinecie klubu o godz.

·         I termin godzina 1400

·         II termin godzina 1415

Serdecznie zapraszamy Członków Klubu do udziału w zebraniu.

Program Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania i powitanie Członków.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zebrania Członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.
  5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności  Klubu za 2022 rok.
  6. Sprawozdanie finansowe z działalności Klubu za 2022 rok.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2022 rok..
  8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2022 rok.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Other Articles

Leave a Reply