WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW MZKS „Unia” NOWA SARZYNA

Zaproszenie!
Zarząd Miejsko Zakładowego Klubu Sportowego „UNIA” Nowa Sarzyna
informuje, że w dniu 30.06.2021 r. (tj. środa)
odbędzie się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW MZKS „Unia” NOWA SARZYNA

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej o godz.
· I termin godzina 15:40
· II termin godzina 16:00
Serdecznie zapraszamy Członków Klubu do udziału w zebraniu.


Program Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych Gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zebrania Członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.
 5. Informacja nt. bieżących spraw Klubu.
 6. Sprawozdanie finansowe z działalności Klubu za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia Zarządu MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Zarządu MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Other Articles

Leave a Reply