WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd Miejsko Zakładowego Klubu Sportowego „UNIA” Nowa Sarzyna informuje, że w dniu 02.07.2022 r. odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW MZKS „Unia” NOWA SARZYNA.
Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej o godz.
· I termin godzina 11:00
· II termin godzina 11:20
Serdecznie zapraszamy Członków Klubu do udziału w zebraniu.
Program Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zebrania Członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna.
 6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Klubu z działalności za rok 2021.
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności Klubu za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu klubu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu MZKS „UNIA” Nowa Sarzyna.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie Wyboru Prezesa.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia lub wyboru nowego Zarządu „MZKS” UNIA” Nowa Sarzyna.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Other Articles

Leave a Reply